"Det går inte att försumma roten och ändå vårda grenarna" 

 Läkning  

 

Vad gör oss sjuka?

När vi glömmer bort att lyssna till oss själva och vår kropp.
När vi äter ohälsosam och näringsfattig mat eller mat som vi är överkänsliga mot.
Virus, bakterier, parasiter 
Stress som vi utsätts för, både yttre och inre. 
Läkemedelsförgiftning.
Kemikalier som finns i maten, vattnet, hygienprodukter, kläder, möbler...Att vi har ont eller mår dåligt kan bero på så många saker. Våra olika sjukdomssymtom är signaler från kroppen och vårt undermedvetna att den behöver bli sedd och lyssnad till. 
Om vi te.x. har en tarmflora i obalans, så påverkar det hela kroppen. Nedbrytningen av maten vi äter börjar redan i magsäcken men pga stress, höga läkemedels intag, kemikalier i maten, har många svårt att bilda tillräckligt med saltsyra och maten bryts inte ner tillfredställande. Ospjälkade proteiner tar sig vidare ut i tarmen och cellerna har svårt att utvinna näring ur det. Detta kan göra att vi får näringsbrister och får sämre immunförsvar.
Virus kan ligga vilande i kroppen och utlösas först när vårt immunförsvar blivit sämre. Utlösande faktorer kan vara mögel, amalgam, antibiotika, bekämpningsmedel, känslomässiga trauman. 

Genom att undvika mat som stressar, rena tarmen och kroppen från gifter, se över vilka näringsbrister som finns och börja ta tag i känslor och tankar som kanske legat hos dig länge, skapas en bred läkning som hjälper dig att bli frisk igen.

Idag förstår vi att kropp och känslor hänger ihop och vi behöver se att alla delar i oss måste få vara med för att vi ska kunna läka.

När känslor och tankar inte får röra på sig och komma till uttryck desto svårare blir det för vår kropp och energi att röra på sig och när vi trycker ner och håller tillbaka blockerar vi oss själva och obalanser uppstår.
Att börja se var i livet vi förlorar kraft genom att upprepa gamla mönster och förneka oss själva, där finns också en stor del av läkningen.


I en behandling hjälper jag dig att börja känna och uttrycka det som känns i kroppen. Att börja bli mer medveten om dig själv, dina känslor och tankar.

Jag hjälper dig med kostrådgivning och vad just du behöver för att läka dig själv.

Om det behövs rekommenderar jag naturmedel som renar tarmen, antioxidanter och örter som hjälper levern, för att senare rätta till eventuella näringsbrister. 

Vid fysiska skador i muskler och leder talar muskeltester om vilka som testar svagt och vilka andra muskler som behöver balanseras.Använder mig också av akupressur, ett behandlingssystem som kallas för sevenchikeys, N.E.P, zonterapi och craniosacralterapi.


Det finns inga genvägar till att läka sig själv och bli frisk. Att se inåt, börja ta ansvar för mig själv. Börja känna och uttrycka det jag känner när livet påverkar mig. Förändra min kost och börja äta mer medvetet. Bli medveten om min kropp och börja acceptera den jag är.